Iskolánk története a kezdetektől napjainkig

 

Vácott a deákvári térségben 1915-től működött elemi népiskola, hosszú ideig bérlakásban,

 egy tanítóval. Ezt az iskolát tekintjük a mai Petőfi Sándor Általános Iskola elődjének.

1919-ben Wolkóber János tanár úr kérvényezte a két tanítóval működő állami elemi népiskola

 szervezését. Az iskola építésre szánt telket Bauer Mihály adományozta a városnak,itt épült

1926-27-ben új, három tantermes iskola, a régi épületet szolgálati lakássá alakították.

 Az 1927-ben átadott Vác-deákvári elemi iskola igazgatója Rassovszky Istvánné volt.

 

 A térség lakossága egyre növekedett, így szükségessé vált egy új, korszerű épület

 megtervezése, felépítése, amely a jó színvonalú oktatást tudja biztosítani.

 1959-ben a régi és új Deákvár határán épült fel a mai Petőfi Sándor Általános Iskola

első épülete, igazgatója Kovács Istvánné volt.

A tanulólétszám növekedésével az iskola épülete is bővült. Két újabb szárny, majd tornaterem

 öltözőkkel,a konyha és ebédlő épültek fel. 1969 és 1990 között Kovácsné Pöltz Piroska

irányította az intézményt, az ő igazgatása idején történtek a bővítések. Ének-zene, később

matematika tagozat indult.

 

1990-től 2000-ig Végvári Nándorné volt az igazgató. Ebben az időszakban indult az a sajnálatos

országos szintű gyermeklétszám csökkenés, amely miatt egy időben az iskola létszáma a felére

csökkent. A tagozatokat felváltották a fakultációk, tanulóink drámapedagógiát, természet- és

társadalomismeretet tanulhattak fakultatíve.

 

2000-től Csánki Sándor vezeti az iskolát, mára megállt a létszámcsökkenés, sőt kismértékű

növekedés is tapasztalható. A fakultációkat felváltotta az emelt szintű oktatás, diákjaink

matematikát, angolt és informatikát tanulhatnak emelt szinten. Tanulóink eredményesen

szerepelnek a különböző tanulmányi versenyeken, aktív szerepléssel színesítik a város

kulturális életét, sportversenyeken öregbítik iskolánk hírnevét.

 

Az eltelt évek alatt sok-sok remek diák került ki ebből az iskolából, sportolók, művészek,

tudósok, akik azóta is büszkék arra, hogy valamikor a "Petőfibe" jártak.