A DÖK hírei

 

2018/2019-as tanév


A DÖK feladatai, céljai, működési területei:


A diákönkormányzat elsődleges feladata a diákok érdekeinek képviselete, a tanulók és a nevelőtestület közötti folyamatos kommunikáció fenntartása.

Az osztályok közötti kapcsolatok erősítése, valamint a diákok bevonása az iskola életét érintő feladatokba, eseményekbe.

Céljaink közt szerepel a tartalmas iskolai mindennapok kialakítása a nevelőtestület támogatásával. 

A hagyományos és megszokott rendezvények, események mellett célunk újabb programokkal színesíteni a diákok iskolai életét. 

Szeretnénk alternatívát nyújtani a tanulók szabadidejének eltöltésében. 

Így ebben a tanévben is megrendezésre kerül a már megszokott papírgyűjtés, Mikulásozás, farsangi mulattság, Petőfi nap stb…

Továbbá programjainkkal emlékezetes diákéveket szeretnénk biztosítani a tanulóknak, valamint iskolánk hírnevét öregbíteni. 

A DÖK folyamatos tájékoztatást ad munkájáról a folyosón elhelyezett faliújságon, valamint azt iskolarádión keresztül. 


A DÖK tagja:


A DÖK munkáját segítő pedagógus: Suslik Csaba


              Képviselők osztályonként:  

5. a - Lestyánszky Laura, Nagy- Hajzsel Flóra

5. b - Kata Gréta Szófia, Jelovác Sára

5. c - Kiss Fruzsina, Kiss Veronika, Varga Áron Kende

6. a - Dinya Laura, Téglás Tibor

6. b - Lénárt Dorina, Kovács Luca

6.c- Koltai Adél, Dobos Emese, Varga Noémi Mária

7. a - Fuchs Natália Anna, Bach Corinna

7. b - Bóka Noémi, Kondér Csanád

8. a - Tányéros Rita, Som Veronika, Németh Blanka

8. b - Irinyi Luca, Domján Kitti Alíz

8.c- Kiss Lili, Susek Anita

 

Megtartottuk a 2018-19-es tanév első Dök gyűlését, ahol megválasztottuk a tisztségviselőket, és megbeszéltük a DÖK idei programját.

A DÖK tagjai: felelős tanár : Suslik Csaba

                                 titkár: Tányéros Rita

                             helyettes: Irinyi Luca

                                 

                                            

                 

    Programunk a 2018-19 es tanévre: 

 Szeptember: A tisztségviselők megválasztása, a program megbeszélése,a tisztasági verseny meghirdetése, a Dök faliújság témáinak kijelölése, 27-én papírgyűjtés.

Október: Megemlékezés október 6-ról, koszorúzás az aradi vértanúk emlékoszlopainál, ünnepi faliújság készítése. Október 23-án részvétel a városi ünnepségen, megemlékezés az iskolában

November:  A decemberi dekorációs verseny meghirdetése.

December:"Mikulás-járás", az alsó tagozatban "Mikulás-váltó" , a teremdekorálási verseny értékelése, karácsonyi műsor, DÖK gyűlés.

Január: A farsang előkészítése, DÖK gyűlés.

Február: Farsangi mulatságok

Március:Megemlékezés az 1848-49-es forradaliomról és szabadságharcról, a Petőfi-nap rendezvényei, részvétel a városi koszorúzáson.

Április:  környezetünk rendbetétele, udvartakarítás, papírgyűjtés.

Május- Június: A diáknap előkészítése, lebonyolítása, megemlékezés a nemzeti gyásznapról, a tisztassági verseny és a "javíts minél többet" verseny lezárása, értékelése, a DÖK éves beszámolója, értékelések, jutalmazások.

______________________________________________________________________________________________

Az őszi papírgyűjtés eredménye

Az idei papírgyűjtésen rekordmennyiséget gyűjtött iskolánk: több mint 16,3t -át. A gyűjtésből származó pénzt iskolánk alapítványának fizetjük be.


Alsó tagozat

 

1. 2.a 72,5 kg/fő

2. 3.a  38,5 kg/fő

3. 4.a 30,2 kg/fő

4. 4.b 21,3 kg/fő

5. 1.a 18,9 kg/fő

6. 1.b 18,6 kg/fő

7. 2.b 16 kg/fő

8. 2.c 11,5 kg/fő

9. 3.b 11,4 kg/fő

10. 1.c 10,5 kg/fő

11. 3.c 10,4 kg/fő

12. 4.c 8,7 kg/főFelső tagozat


1. 6.a 81,4 kg/fő

2. 5.c 57,6 kg/fő

3. 6.c 46,3 kg/fő

4. 8.c 44,6 kg/fő 

5. 5.a 43,7 kg/fő

6. 7.b 40,4 kg/fő

7. 5.b 29,6 kg/fő

8. 7.a 26,2 kg/fő

9. 6.b 22,6 kg/fő

10. 8.a 19,5 kg/ fő

11. 8.b 17,7 kg/fő A konténernél segítettek

Mindenkinek köszönjük az eredményes gyűjtőmunkát!

_______________________________________________________________________________________