Bemutatkozás

 

Iskolánk több évtizede meghatározó szerepet tölt be Deákvár életében. Magas színtű tantárgyi és kompetencia alapú tudást nyújt, felkészít a középiskolai évekre, valamint sokoldalú személyiségfejlesztésre törekszik.

Alsó tagozaton fontosnak tartjuk az érzelmi kötődést, az iskola megszerettetését. Arra törekszünk, hogy minden gyereknek legyen sikerélménye, pozitív motiválással sarkalljuk jobb teljesítményre őket.

Az iskola tornaterme és felszereltsége átlagon felüli, az iskolában működő DSE segítségével folyamatosan fejlesztjük a tárgyi hátteret. Lehetőség van szivacskézilabda, kézilabda, labdarúgás, röplabda, kosárlabda és általános erőnlét-fejlesztési foglalkozásokon való részvételre. Tervezzük atlétika csoport elindítását is. Szivacskézilabda, kézilabda és labdarúgás versenyeket minden évben mi is rendezünk, valamint részt veszünk a környék jelentősebb sporteseményein.

Az 1-3. évfolyamokon tanulóink játékos formában ismerkednek az idegen nyelvekkel. Lehetőség van angol és német nyelv alapjainak elsajátítására. Kötelező formában az angol vagy német nyelv oktatása negyedik évfolyamtól csoportbontásban, emelt óraszámban folyik. Célunk a nyelvtanulás utáni igény, érdeklődés felkeltése a biztos alapok megtanítása. Évfolyamonként egy német és három angol csoport működik. A csoportlétszámok átlagosan 13-18 fő között vannak. Az angol csoportok nehézségi szintek szerinti bontásban működnek heti három órában. Legkiválóbb tanulóink - a nívó csoportosok - számára még heti két tehetséggondozó órát biztosítunk, ahol elsősorban a szóbeli kifejezőkészség és a hallás utáni értés fejlesztésére helyezzük a hangsúlyt, illetve nyolcadikban a középiskolai felvételikre készülünk amit iskolánk tanulói rendszerint átlag felett teljesítenek.

A kor elvárásainak megfelelően 3. osztálytól számítástechnikát tanítunk, modern számítógépparkunk segítségével. A tehetséggondozó emelt szintű informatika szakkör heti két órában 5. 6. és 7. évfolyamon működik. Minden évben a Petőfi napon megrendezzük természettudományi csapatversenyünket, amit internetes kereséssel is bővítettünk az utóbbi években. Ezzel is szeretnénk népszerűsíteni a napjainkban igencsak háttérbe szorult fizika, kémia biológia és földrajz tanulást, tanítást.

Felső tagozaton már évek óta a tanulók képességei alapján csoportbontásban tanítjuk a matematikát és lehetőségeinkhez képest a másik fő kompetenciaterület, az anyanyelvi kompetenciának megfelelően az irodalmat és a nyelvtant is felmenő rendszerben csoportbontásban tanítjuk. A csoportbontás az alsós tanító nénik véleménye alapján történik, melyhez segítséget jelent, hogy a 3-4. osztályosok számára felső tagozatos szaktanár vezetésével matematika szakkör működik. Az ún. "tehetséggondozó csoportok" esetében lehetőségünk van az emelt óraszámban történő oktatásra, kihasználva az Nkt-ben megfogalmazódó 10%-nyi differenciálást. Ez óriási lehetőséget biztosít gyermekeink számára, hogy megtanulhassák a tankönyv kiegészítő anyagrészeit, megismerkedjenek a versenyfeladatok megoldásaival, valamint a 7-8. osztályosok esetében a tanítási órák keretein belül készülhessenek fel középiskolai matematika illetve irodalom és nyelvtan felvételi vizsgákra. Ezeken az órákon nyílik lehetőség az anyagrészek alaposabb begyakorlására is.

A magyar nyelv és irodalom ismerete, szeretete és tisztelete nem csupán a tanórán fontos, hanem meghatározza a tanulók többi tantárgyhoz való viszonyát is. Éppen ezért munkaközösségünk tagjai igyekeznek minél sokoldalúbban, mélyebben megismertetni diákjainkkal a magyar nyelvet.

Drámaelemeket is építünk be a tanóráinkba, ezáltal az órák gyakran játékosak, vidáman telnek.

A feladatok az anyanyelvi kompetencia fejlesztését szolgálják, ugyanis célunk a tudatos nyelvhasználat fejlesztése mellett a középiskolai tanulmányokra való minél alaposabb felkészítés is.

Tanulóinknak lehetőségük van versenyeken összemérni tudásukat más iskolák tanulóival, iskolai és városi műsorokon megcsillogtatni tehetségüket szavalataikkal, szerepjátékaikkal, drámaelőadásaikkal.

A 8. évfolyamon külön segítséget nyújtunk diákjainknak, hogy felvételi vizsgájuk minél eredményesebb legyen, így a középiskolában is büszkén mondhassák majd, hogy „mi petőfisek voltunk!”

Számos megyei, városi, levelezős tanulmányi versenyen részt vesznek tanulóink, ahol szép sikereket érnek el. Tanév végén az Iskolapódium keretében vendégül látjuk diákjainkat és szüleiket, ahol szemtanúi lehetnek valamennyien a sokszínű, gazdag iskolai munka eredeményének, a tánc, a színi előadás, a vers-és prózamondás, az ének-zene területein.

Intézményünkben számos szakkör működik: informatika, matematika, idegen nyelv, dráma, természetismeret, kémia, KRESZ, üvegfestészet, rajz, futball, szivacskézilabda, sportjátékok.

A Bartók Béla Zeneiskola kihelyezett tagozatán tanulhatnak zenét diákjaink. A napköziben folyó munkánk célja, hogy iskolánk olyan iskola legyen, ahol szeretnek a tanulók napközibe járni! A tanulásirányítás terén arra törekszünk, hogy a tanulási technikák elsajátításával és a helyes tanulási szokások kialakításával a délutáni munkájuk rendszeres és pontos legyen. Olyan programokat szervezünk, melyekkel a közösséget formáljuk s a gyerekeket a szabadidő helyes eltöltésére és az egészséges életmódra neveljük.

Sokféle szabadidős programot szervezünk: színház-, múzeumlátogatás, planetárium, tanulmányi kirándulások, klubdélutánok, ünnepi műsorok szülőknek.

A Diákönkormányzat szervező munkájával aktívan részt vesz a szabadidő hasznos, kultúrált eltöltéséhez: versenyek, vetélkedők, ünnepi műsorok, farsang, gyermeknapi rendezvények szervezése.

Tagiskolánk a Püspökszilágyi Móra Ferenc Általános Iskola. Püspökszilágyon, ebben a kis hegyi faluban az alsó tagozaton 30 tanulónk két összevont tanulócsoportban és egy napközis csoportban 3 pedagógus vezetésével működik. Természetesen számukra is biztosítjuk a fejlesztő illetve az idegen nyelvi felkészítő foglalkozásokat. A püspökszilágyi gyermekek a helyi önkormányzat által működtetett iskolabusz segítségével a felső tagozaton beintegrálódnak a petőfis osztályokba. Nyári napközis táborunkat tagiskolánk által biztosított szép, természeti környezetben szervezzük.