eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap 

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17760714 

http://kk.gov.hu/download/a/cd/52000/KAFFEE%20projekt%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3%20kiadv%C3%A1ny.pdf

       

Iskolánk "Határtalanul" pályázata az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával valósul meg.

 Iskolánk Petőfi Kupa sportversenyei az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával valósultak meg.

 

 

 

Tájékoztatás az első tanítási nap rendjéről.

Az első tanítási nap szeptember 2. hétfő.

Első órában, reggel 8 órától ünnepélyes tanévnyító, megjelenés ünnepi öltözetben.

Gyülekező fél 8 tól mindenkinek a saját osztálytermében.

Ezen a napon 11.45-ig osztályfőnöki órákat tartunk, a tanulók ekkor kapják meg a tankönyveket.

Az órák után az étkezést igénylők részére ebédet biztosítunk.

Alsó tagozaton napközi működik délután fél 5-ig, felső tagozaton tanuló szoba nem lesz.

Az első évfolyamon du.fél 5-től tartjuk a szülői értekezletet.


 


 

Erdélyben jártak a hetedikesek

Határtalanul! – Szabadságharcosok nyomában jártunk Erdélyben

Iskolánk pár évvel ezelőtti, sikeres felvidéki útja után elhatároztuk, hogy újra pályázunk a Határtalanul! program keretein belül. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulója előtt tisztelegve az erdélyi hadjárat emlékhelyeinek felkeresése volt a fő motívum.

A pozitív elbírálást követően megkezdődött a nagy munka.

Először mindkét hetedikes osztály saját keretein belül tablókat készített a négynapos kirándulás alatt meglátogatandó városokról, nevezetességekről, az ott élő-alkotó híres történelmi személyiségekről. Adományokat gyűjtöttünk a dévai Szent Ferenc Alapítvány számára.

Ezután két egymást követő órán először Tündi néni, majd Eszter néni tartott képes prezentációt. A diákok részletes ismertetőt kaptak a programelemekről, az azokhoz kapcsolódó ’48-49-es eseményekről. Átismételték Trianon okait és következményeit, megismerték a határon túli magyarság mai helyzetét. A tanulók nem csak előadásokat hallgattak, adatokat, videókat, forrásszövegeket elemeztek. Az előkészítő szakasz lezárása egy olyan illemtanórával végződött, ahol a gyerekek csoportokban különböző, a viselkedéskultúrára összpontosító helyzeteket oldottak meg adott szituációból kiindulva. Minden csoport más témakörrel dolgozott, amiket aztán osztálykereteken belül megbeszéltünk.

2019. május 27-én végre útnak indult a hetedik évfolyam a várva-várt kirándulásra! Kora délután érkeztünk meg Nagyváradra, ahol először Szacsvay Imre szobra előtt álltunk meg. Szacsvay előbb ügyész, majd országgyűlési képviselő volt, aki tevékenyen részt vett a függetlenségi nyilatkozat megszövegezésében (ebben mondták ki a Habsburg-ház trónfosztását), ami miatt 1849 októberében, mindössze 30 évesen kivégezték. Felkerestük a város szülöttének, a vértanú Nagysándor Józsefnek emléktábláját is.

A város nagy költőnk, Ady Endre életében is fontos szerepet játszott, erről is sok szó esett a belvárosi sétánk alatt. Fotózkodtunk a „Holnaposokkal”, az 1908-ban alakult irodalmi társaság nagyjaival.

Nagyvárad belvárosában megcsodáltuk a hatalmas épületeket. Örömmel láttuk, hogy milyen mértékű felújítási munkák folynak. Egy kis szabadidő után átsétáltunk a várba, amely a szabadságharc során fontos katonai támaszpontként funkcionált.

Ezután a történelmi Erdély nyugati kapujánál, a festői szépségű Király-hágón álltunk meg, sokat fotózkodtunk, gyönyörködtünk a lélegzetelállító tájban, majd Csucsán áthaladva emlékeztünk meg Bem József Puchner főhadparancsnok felett aratott győzelméről.

Késő délután érkeztünk meg a szállásunkra, Magyarfenesre, ahol szállásadóink finom vacsorával vártak. Hogy a bevitt energiát lemozogjuk, egy kis ejtőzés után kimentünk a helyi focipályára játszani. Az est további részét kártyázással, beszélgetéssel, egyesek alvással töltötték.

A második nap Kolozsvárra utaztunk. Házsongárdi temetőben felkerestük a ’48-as sírokat, de megálltunk Dsida Jenő költő és Apáczai Csere János síremléke előtt is. A temetőből kilépve nem messze, a Petőfi utcában található a Biasini szálloda, amelynek falán egy tábla hirdeti, hogy itt szállt meg 1847. október 21 és 24-e között Petőfi Sándor és neje, Szendrey Júlia. Petőfisekként természetesen ezt is felkerestük.

A városban tovább sétálva eljutottunk Mátyás király hatalmas lovasszobrához, és megnéztük azt a házat is, ahol született.

Kolozsvár után Nagyenyedre utaztunk a Bethlen Gábor Kollégiumba. Itt az iskola egyik tanára mesélt a kollégium történetéről, a mai diákokról, oktatásról. Hatalmas épület, nagyon sokan járnak ide, hogy magyarul tanuljanak. Az udvaron szobrok és emléktáblák hirdetik, hogy ebben az intézményben tanult többek között Kőrösi Csoma Sándor, illetve itt tanított pl. Áprily Lajos. Az első emeleten egy nagyon érdekes kiállítást néztünk meg. Kőzeteket, őskori kövületeket, számtalan kitömött állatot láttunk.

A várfalnál megemlékeztünk arról az ártatlan 800 magyarról, akiket 1849 januárjában gyilkoltak le Nagyenyeden.

A nap zárásaként Gyulafehérvárra utaztunk, megnéztük az érseki székesegyházat, ahol a Hunyadiak síremléke áll, de betértünk az ortodox katedrálisba is.

A szállásunk innentől Csernakeresztúron, egy magyar többségű faluban, családoknál volt. Mindenkit a Bukovina utcában szállásoltak el. Az utca a nevét onnan kapta, hogy a 20. század elején többszáz bukovinai székelyt telepítettek ide be. Az itt lakók az ő leszármazottaik, akik még ma is őrzik hagyományaikat, pl. aktív tánccsoportjuk van.

A harmadik nap Bem József előtt tisztelegtünk. Először Bem két fontos csatájának helyszínére, Nagyszebenbe látogattunk, a Brukenthal Múzeum és Képtár meglátogatása után hosszú sétát tettünk az impozáns, kacsingatós házakkal teli belvárosban. Szászsebesre is elmentünk, a lengyel altábornagy itt vette át kitüntetését 1849-ben Kossuth Lajostól.

Utunk zárásaként először a híres dévai várba látogattunk. E név hallatán mindenkinek Kőmíves Kelemen balladája jut eszébe, fel is idéztük még az utazás előtt, sőt, Tündi néni kémia óráinak hála meg is fejtettük, hogy vajon amit a kőművesek raktak délig, miért omlott le estére, s amit raktak este, miért omlott le reggelre. Felvonóval értük el a várromokat, ahonnan lélegzetelállító kilátás nyílik a városra, valamint a Maros völgyére és a Kárpátokra. A felhők alól kibújó hegycsúcsok még mindig havasak voltak! Bejártuk a külső várfalat és még egy kósza rókával is összefutottunk!

A dévai vár fontos szerepet töltött be a szabadságharcban. Hosszú ostrom után sikerült Bemnek elfoglalnia 1849 tavaszán, és sajnos nem maradt sokáig a magyarok kezén. A vár akkor sérült meg súlyosan, mikor a lőszerraktár felrobbant. Világos után pár nappal pedig, 1849. augusztus 18-án Bem és Guyon seregének maradványa itt tette le a fegyvert az osztrák csapatok előtt.

Ezután bementünk Déva városába, a ferences templomhoz. Itt működik a Böjte Csaba vezette Szent Ferenc Alapítvány. Miután átadtuk adományainkat, megismerkedtünk az alapítvány egyik tanárával és egy diákkal, Zolival, akik elmesélték, hogy telnek a mindennapjaik, hogyan működik az alapítvány. Megtudtuk például, hogy ahhoz, hogy magyar iskolában tudjanak tanulni, minden nap 3 kilométert kell gyalogolniuk az otthonból reggel, aztán tanítás után visszafelé is meg kell tenniük ugyanezt az utat. Csaba testvérrel sajnos nem találkoztunk. Egy kicsit még körülnéztünk, aztán utaztunk tovább Aradra, ahol a vértanúk emlékművénél helyeztük el koszorúnkat.

Hazaérkezésünket követően egy összevont etika óra keretében Tündi néni vezetésével felelevenítettük a legkedvesebb élményeket egy diavetítéssel. Aztán a Diáknapon beszámoltunk mindezekről az ötödikeseknek és osztályfőnökeiknek, hogy kedvet csináljunk nekik is egy hasonló kiránduláshoz.

Csodálatos négy napot töltöttünk Erdélyben, mely örök emlék marad mindannyiunk számára!

 

 

            a 7. évfolyam diákjai és Horváth Bernadett tanárnő

 

 

         

     

      

      

    

      

    

      

      

      


A kirándulásról készült videó az alábbi linken érhető el: 

https://www.youtube.com/watch?v=Bb7SIzS5xlE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR06G8Icong63lg6cG0FH_0UTm3WA72QErAW5X9L5Le6Rpxp8Ggdco-_DTg


Felhívás!

Online beiratkozás felülete (BÁI) már elérhető! A személyes megjelenés a beiratkozás napján (2019.04.11. vagy 04.12.) KÖTELEZŐ!

 

Szórólap:

http://kk.gov.hu/download/a/cd/52000/KAFFEE%20projekt%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3%20kiadv%C3%A1ny.pdf


Események 

 

május 6. (hétfő)
Fogadóóra 1630 – 1730

Hangszer simogató az alsó tagozatosok részére

 
május 7. (kedd)

Határtalanul program előadás az első órában, helyszín média terem

 
május 9-10.(péntek)
Fényképezés

május 9. alsó tagozat

május 10. felső tagozat

Internet biztonság-előadás a 7.a, b, osztály részére

 
május 11. (szombat)

-       Családi nap

 
május 15-16. (szerda, csütörtök)

Sulipódium próba

 
május 16. (csütörtök)

5.a - osztálykirándulás

 
május 17. (péntek)
1700-tól  Sulipódium
 
május 22. (szerda)

Idegennyelvi mérés a 6. és 8. évfolyam számára

 
 
május 23. (csütörtök)
6.a 6.c - osztálykirándulás
 
május 24. (péntek)
Petőfi kupa - labdarúgás

        

május 28. (kedd)
2.a és 2.c osztály kirándul- Seholsziget
 
május 29. (szerda)

Kompetencia mérés a 6. és 8. évfolyam számára

 
 
május 27-30.

Határtalanul kirándulás 7. évfolyam számára, helyszín Erdély

 
május 30. (csütörtök)

6.b - osztálykirándulás

 
május 30-31. (csütörtök-péntek)
5.c - osztálykirándulás
 
 
június 4. (kedd)

Nemzeti Összetartozás Napja

 

5.b - osztálykirándulás

 

 

 

 

 


 

 

 
 
 
 
 
Váci Petőfi Sándor Általános Iskola
2600 Vác, Deákvári főtér 5.
 
Felvételi körzet a 2019/2020. tanévben:
 

 


AGA KÖZ,
AKÁCFA U.,
AKÓ U.,
ALSÓTÖRÖKHEGYI ÚT,
ALSÓ U.,
ALSÓ-TÖRÖKHEGY - DŰLŐ,
ALTÁN – DŰLŐ,
ALTÁNY ÚT,
ARANY J. U.,
ARGENTI D. TÉR,
AROMA U.,
BÁCSKA – DŰLŐ,
BÁCSKA U.,
BASA KÖZ,
BAUER M. U.,
BÉG KÖZ,
BEJ KÖZ,
BÉKE TÉR,
BOGYÓ U.,
BORDÉZSMA U.,
BORVIRÁG U.,
BOTOND U.,
BOTTYÁN J. U.,
BRODARICS I. ÚT,
BULCSÚ U.,
BUZOGÁNY U.,

CSERJE U. (páratlan 1- 49, páros 2-26),

CSÖBÖR U.,
CSŐSZ U.,
DEÁK F. U.,
DEÁKVÁRI FŐTÉR,

DEÁKVÁRI FŐÚT (páratlan 1-25, páros 2- 32),

DEGRÉ A. U.,
DERES ÚT,
DÉZSA U.,
DÉZSMA U.,
DIÓFA U.,
DOMB U.,

DOMBOLDAL KÖZ (páros oldal),

DONGA U.,
DR. JÁVORSZKY Ö. SÉTÁNY
DZSÁMI KÖZ,
EPERFA U.,
FEKETE U.,
FEKETE ÚT,
FÉLHOLD KÖZ,
FELSŐTÖRÖKHEGYI ÚT,
FELSŐTÖRÖKHEGY - DŰLŐ,
FERENCZY K. U.,
FERTÁLY U.,
FOKOS U.,
FRANKUS KÖZ,
FUTÁR KÖZ,
FÜRJ U.,
FÜRT U.,
GERLE U.,
GOHÉR KÖZ,

GOMBÁSI ÚT (páros 2- 64, páratlan végig),

GYEPLŐ U.,
HÁM U.,
HANUSZ U.,
HARÁCS KÖZ,
HARMINCAD KÖZ,
HEGYMESTER U.,
HORDÓ U.,
HORKA U. (páros oldal),
ICCE U.,
IPOLY U.,
 ISTRÁNG U
JÁZMIN KÖZ,
 JÁZMIN TÉR,
KÁDI KÖZ,
KÁLVÁRIA U.,
 KANÓC KÖZ,
KANTÁR KÖZ,
KANYAR U.,
KÁRÁSZ U.,
KARD U.,
KATONA J. U.,
KAZINCZY F. U.,
KENGYEL KÖZ,
KIS U.,
KISKÖRÚT,
KLÁRAHÁZA MAJOR,
KOPJA U.,
KOSDI ÚT,
KÖTŐFÉK U.,
KÖZÉPTÖRÖKHEGY – DŰLŐ,
KÜLSŐ GOMBÁSI ÚT,
LANDERER L. U.,
LÁNDZSA U.,
LEHÁR F. U.,
MÁLYVA U.,
MÁV TELEP U.,
MAZSOLA U.,
MECSET KÖZ,
MENTŐS KÖZ,
MESZELY U.,
MINARET KÖZ,
MOZSÁR KÖZ,
MUST U.,
NAPRAFORGÓ U.,
NÁRCISZ KÖZ,
NÁRCISZ U.,

NASZÁLY ÚT (vasúttól végig),

NEGYVENNYOLCASOK ÚTJA,
NÓGRÁDI U.,
NYEREG KÖZ,
NYÍL U.,
OBERLÄNDER E. TÉR,
ORGONA U.,
ÖREGZSOBRÁK – DŰLŐ,
PAJZS U.,
PALÁNK KÖZ,
PÁNCÉL U.,
PAPVÖLGY – DŰLŐ,
PAPVÖLGYI ÚT,
PÁRTA U.,
PASA ÚT,
PATKÓ KÖZ,
PINT U.,
PINTY U.,
POSZÁTA U.,
PRÉSHÁZ U.,
PUTTONY U.,
RAKSZŐLŐ KÖZ,
RAKTÁR KÖZ,
RIGÓ U.,
RÓZSASZŐLŐ KÖZ,
SARC KÖZ,
SÁRFEHÉR KÖZ,
SARU U.,
SÁTOR KÖZ,
SATU KÖZ,
SISAK U.,
SÓLYOM U.,
SOMOGYI I. U.,
SOROMPÓ U.,
SZABLYA U.,
SZABÓ K. U.,
SZÁNTÓ U.,
SZATTYÁN U.,
SZEDERFASOR,
SZENTGYÖRGYI A. U.
SZIVÁRVÁNY U.,
SZŐLŐVESSZŐ U.,
SZPÁHI KÖZ,
SZULTÁN ÚT,
SZÜRET U.,
TÁBOR KÖZ,
TARACK KÖZ,
TÁTIKA U.,
TEGEZ KÖZ,
TELEP U.,
TÖLGYFA U.,
TÖRÖKFÜRDŐ KÖZ,
TÖRÖKMÉZ KÖZ,
TÖRÖKSÁNC KÖZ,
TURBÁN KÖZ,

ÚJHEGYI ÚT (páratlan 1-35, páros 2-44),

ŰRHAJÓS U.,
VÁCZY P. U.,
VÁGÁNY U.,
VÁLTÓ U.,
VASÚT U.,
VENYIGE U.,
VERESSIPKÁS U.,
 VÉGH D. U.,
VINCELLÉR TÉR,
VIOLA U.,
 VÍZIPIPA KÖZ,
VÖRÖSMARTY TÉR,
WOLKÓBER U.,
ZABLA KÖZ,
ZAMAT U.,

ZSOBRÁK 

 

 


 


 


 

 

Flamich Dávid 8.b.osztályos tanuló az Országos Angol nyelvi Tanulmányi Verseny 2db írásbeli fordulóját követően, a verseny szóbeli döntőjén, Békéscsabán országos IX. helyezést ért el 2018 máj.19.-én.

Felkészítő tanára: SChulcz Gáborné 

Gratulálunk!

 

--------------------------------------------------------------

A XXIV. Dunakanyar Népművészeti Verseny

2018. április 13. Sződliget

Arany minősítés: 

Petőfis Pintyőkék (kategória: népdaléneklés, 3-4 o. kiscsoport)

Boldizsár Tünde, Fernandez Imani, Nyíri Hanna, Szikora Angéla

Ezüst minősítés:

Boldizsár Tünde (kategória: népdaléneklés, 3-4 o. szóló)

Petőfis Pacsirták (kategória: népdaléneklés, 5-6 o. kiscsoport)

Koltai Adél, Koltai Írisz, Kollár András

Felkészítő tanár: Verebélyiné Szilágyi Katalin

 

   

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE

A 2018/2019. TANÉVBEN

 

VÁC

 

Köznevelési intézmény: Váci Petőfi Sándor Általános Iskola

                                               2600 Vác, Deákvári főtér 5. 

Felvételi körzet:

AGA KÖZ, AKÁCFA U., AKÓ U., ALSÓTÖRÖKHEGYI ÚT, ALSÓ U., ALSÓ-TÖRÖKHEGY - DŰLŐ, ALTÁN – DŰLŐ, ALTÁNY ÚT, ARANY J. U., ARGENTI D. TÉR, AROMA U., BÁCSKA – DŰLŐ, BÁCSKA U., BASA KÖZ, BAUER M. U., BÉG KÖZ, BÉG U., BEJ KÖZ, BÉKE TÉR, BOGYÓ U., BORDÉZSMA U., BORVIRÁG U., BOTOND U., BOTTYÁN U., BRODARICS I. ÚT, BULCSÚ U., BUZOGÁNY U., CSERJE U. (páratlan 1-49, páros 2-26), CSÖBÖR U., CSŐSZ U., DEÁK F. U., DEÁKVÁRI FŐTÉR, DEÁKVÁRI FŐÚT (páratlan 1-25, páros 2-32), DEGRÉ A. U., DERVIS KÖZ, DÉZSA U., DÉZSMA U., DIÓFA U., DOMB U., DOMBOLDAL KÖZ (páros oldal), DONGA U., DZSÁMI KÖZ, EPERFA U., FEKETE ÚT, FÉLHOLD KÖZ, FELSŐTÖRÖKHEGYI ÚT, FELSŐTÖRÖKHEGY - DŰLŐ, FERENCZY K. KÖZ, FERTÁLY U., FOKOS U., FRANKUS KÖZ, FUTÁR KÖZ, FÜRJ U., FÜRT  U., GERLE U., GOHÉR KÖZ, GOMBÁSI ÚT (páros 2-64, páratlan végig), HÁM U., HANUSZ U., HARÁCS KÖZ, HARMINCAD KÖZ, HEGYMESTER U., HORDÓ U., HORKA U. (páros oldal), ICCE U., IPOLY U., ISTRÁNG U

JÁVORSZKY SÉTÁNY, JÁZMIN KÖZ, JÁZMIN TÉR, KÁDI KÖZ, KÁLVÁRIA U., KANÓC KÖZ, KANTÁR KÖZ, KANYAR U., KÁRÁSZ U., KARD U., KATONA J. U., KAZINCZY F. U., KENGYEL KÖZ, KERESZT U., KIS U., KISKÖRÚT, KLÁRAHÁZA MAJOR, KOPJA U., KOSDI ÚT, KÖTŐFÉK U., KÖZÉPTÖRÖKHEGY – DŰLŐ, KUBINYI F. ÚT, LANDERER L. U., LÁNDZSA U., LEHÁR F. U.,  MÁLYVA U., MÁV TELEP, MAZSOLA U., MECSET KÖZ, MENTŐS KÖZ, MESZELY U., MINARET KÖZ, MOZSÁR KÖZ, MUST U., NAPRAFORGÓ U., NÁRCISZ KÖZ, NÁRCISZ U., NASZÁLY ÚT (vasúttól végig), NEGYVENNYOLCASOK ÚTJA, NÓGRÁDI U., NYEREG KÖZ, NYÍL U., OBERLÄNDER E. TÉR, ORGONA U., ÖREGZSOBRÁK – DŰLŐ, PAJZS U., PALÁNK KÖZ, PÁNCÉL U., PAPVÖLGY – DŰLŐ, PAPVÖLGYI ÚT, PÁRTA U., PASA ÚT, PÁSZTOR U., PATKÓ KÖZ, PINT U.,

PINTY U., POSZÁTA U., PRÉSHÁZ U., PUTTONY U., RAKSZŐLŐ KÖZ, RAKTÁR KÖZ, RIGÓ U., RÓZSASZŐLŐ KÖZ, SARC KÖZ, SÁRFEHÉR KÖZ, SARU U., SÁTOR KÖZ, SATU KÖZ, SISAK U., SÓLYOM U., SOMOGYI U., SOROMPÓ U., SZABLYA U., SZABÓ K. U., SZÁNTÓ U., SZATTYÁN U., SZEDERFA SOR, SZENTGYÖRGYI A. U. SZIVÁRVÁNY U., SZŐLŐVESSZŐ U., SZPÁHI KÖZ, SZULTÁN ÚT, SZÜRET U.,

TÁBOR KÖZ, TARACK KÖZ, TÁTIKA U., TEGEZ KÖZ, TELEP U., TÖLGYFA U., TÖRÖKFÜRDŐ KÖZ, TÖRÖKMÉZ KÖZ, TÖRÖKSÁNC KÖZ, VENYIGE U., VERESSIPKÁS U., VINCELLÉR TÉR, VIOLA U., VÍZIPIPA KÖZ, VÖRÖSMARTY TÉR, WOLKÓBER U., ZABLA KÖZ, ZAMAT U.TURBÁN KÖZ, ÚJHEGYI ÚT (páratlan 1-35, páros 2-44), ŰRHAJÓS U., VÁCZY P. U., VÁGÁNY U., VÁLTÓ U., VASÚT U., VÉGH D. U.,

CSÖRÖG

 

Cinke u., Dukai u., Fácán u., Fecske u., Fürj u., Gerle u., Rigó u., Szaka u., Veréb u., Székely Bertalan u.

 

 

A 2018/2019. tanévre történő beíráshoz szükséges nyomtatványok, információk:

A beiratkozáshoz  az alábbi dokumentumok szükségesek:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata

  • a gyermek TAJ-kártyája

  • a szülő/gondviselő személyi igazolványa

  • a  gyermek   személyazonosítására   alkalmas,   a  gyermek   nevére  kiállított   lakcímet igazoló hatósági  igazolvány (lakcímkártya),

  • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, mely lehet :


•    óvodai szakvélemény,

•    nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi  szakértői vélemény,

•    sajátos  nevelési  igényű  gyermekek  esetében  a  Szakértői  Bizottság  szakértői véleménye.

 

Tartózkodási hely (állandó bejelentett lakcím hiányában), a szabad mozgás és tartózkodás jogával  rendelkező nem magyar állampolgár esetén:

•    regisztrációs igazolás (határozatlan ideig érvényes), vagy

•    tartózkodási kártya (maximum 5 éves érvényességi idővel) vagy

•  állandó tartózkodási kártya (10 éves érvényességi idővel, amelyet a BÁH tízévente a feltételek vizsgálata nélkül megújít; EGT- állampolgárok részére határozatlan ideig érvényes).

Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására (2014. március 15-től hatályos a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezet - A szülői felügyelet gyakorlása -előírásai az irányadók.

A tanköteles korba lépő gyermek vonatkozásában a szülő a tankötelezettség külföldön történő megkezdését az illetékes járási hivatalnak köteles bejelenteni.
  Az Nkt. 50. § (6) bekezdése alapján az általános iskola köteles felvenni azt a tanköteles tanulót, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében van.

 

 

 

 

 

_